BLOG KATEGORİLERİ
Yağ ısıtma kazanları temizlikleri

Yağ ısıtma kazanları temizlikleri

Tekstilde gıda ve değişik sektörlerde kullanılan ısı transfer yağ ısıtma kazanlarının başlangıç yağ ısıtma kazanları temizlikleri. Başlangıç ısı transfer yağı kazanın içine girmeden önce kızgın yağ kazanı sistemi kontrol edilmelidir. Eğer temizliğe karar verilmiş ise ısı transfer yağı ile emise olabilen malzeme kullanılmalı.daha kazana konulacak ısı transfer yağı ile birebir uyumlu olmalıdır.

    • Yapılacak ilk temizliğin önemi yağın daha uzun kullanılması açısından önemlidir. Sistem içerisinde kaynak dan dolayı kalabilecek ağır metallerin sistemden uzaklaştırılması için mutlaka kazan kullanıma alınmadan önce yapılmalıdır.
    • Kazanı üreten üretici firma da ürettiği kazanı kullanıma sunmadan önce mutlaka temizlemelidir. Çünkü kazanda kaynaktan dolayı oluşmuş ve birikmiş gazlar yağa karışır. Bu metal atıkları ve gaz daha sonra yağa karışıp yağın ömrünü oldukça kısaltacaktır.

Yağ ısıtma kazanları temizlikleri

Tekstilde kullanılan yağ ısıtma kazanı kızgın yağ kazanları yağ seçimi

Yağ seçimi çalışma sisteme göre yapılmalıdır. Sıcaklıklarının inişi ve çıkışına göre özenle seçilmeli ve yağ alınacak firmaya ısı düşüş ve çıkışlarına göre uygun yağ özellikleri çıkartılarak satın alma işlemi yapılmalıdır. kullanılacak ısı transfer yağının hangi ısılara dayanımı bilinmeli. Kullanılacak ısı transfer yağının hangi ısıda bozu nacağı bilinmelidir. Isı transfer yağının ilk ısıtmasının nasıl yapılacağı ve ısı transfer yağın ömrünün azami kullanım ısılarına göre ne kadar kaç yıl veya ay gideceği bilinmelidir. Isı transfer yağı ile çıkılabilecek azami sıcaklık ve ani sıcaklık düşüş seviyelerinin ne olacağı ve ısı transfer yağının ne zamanlar takviye edileceği veya takviye edilecek durumların neler olduğu öğrenilmelidir. Soğutma ve ısıtma sürelerindeki zaman ve ısı transfer yağının kaldırabileceği azami ve minimum ısılar ısrar ile öğrenilmelidir.

Isı transfer yağ kazanı boşaltımı, ısı transfer yağı temizliği, ısı transfer yağ kazanının temizlenmesi

Kazanın sıcak iken boşaltımı veya soğuk iken boşaltımı mümkün ise boşaltımdan sonra kazanda kalacak miktar net hesaplanmalıdır. Kazanın temizliğinde kullanılacak malzemenin yanıcı parlayıcı ve patlayıcı olmamasına özen gösterilmelidir. Sıcaklık dayanımı net hesaplanmalıdır. Yağ ile emise olabilecek miktar yağın 1000/3 ünü geçmemelidir.Yağın 1000/3 ünü gecen miktarda mutlaka yağ için katık kullanılmalıdır. Kazan temizliğinde kullanılacak malzeme emise olduğu yüzeyin ve metalin yapısını deformasyona uğratmamalıdır. Kazan içerisindeki yanmış yağ ile emise olmalı ve yağı bozmadan taşıma kabiliyetinde olmalıdır. Daha sonra konulacak ısı transfer yağı normuna uygun emilgatörler ile voileppy özelliğine uygulama esnasında bölünme ve parçalamanın 100/1,5 civarı ve soft tutunma miktarının 10000/1,5 olmasına özen gösterilmelidir. Kendiliğinden 100 derece üzeri ucma ve yağın içeriğinden baca ile deşarj edilebilir nitelikte olmalıdır. Yani ısı transfer yağı işlemi bittiğinde yağ ile emise olduktan sonra ısıyı gördükten sonra yeni yağın yapısnı bozmadan uzaklaşmalıdır. Vr 100 değeri 100 - 120 derece aralığında sabitlenmelidir, kullanılacak emilgatör su bazlı seçilmemelidir, Isı transfer yağında kullanılacak ürünün içerik su miktarı 0 olmalıdır.

Kazandan çıkan yanmış ve karbonlaşmış katı yağın sıvılaştırılması.

İçerik su miktarı 0,005671 olmalı ürün miktarı içerisinde karbon bağı parçalanma oranınca girilmeli. İçerik katı madde testleri yapılmalıdır. Isı transfer yağ ısıtma hat ve kazanında kullanılacak kimyasalın özellikleri ne olmalıdır ne tür kimyasallar ile ısı transfer kazanları temizlenemez. Isı transfer yağ ısıtma kazanları temizliğinde su bazlı kimyasallar, solvent bazlı kimyasal çözücüler, asit bazlı kimyasal çözücüler, alkali bazlı kimyasal çözücüler kullanılamaz. Sebebine gelince yüksek ısıdfan dolayı karbonlaşan tabaka bu üç yöntemlede çözüldüğünde aşağıdaki problemler açığa çıkar.

Su bazlı temizleyiciler ;ile temizliğinde kazandaki suyu tamamen deşarj edilemeyeceği için su daha sonra yağ ile karışacağından içeriğinde demir klor fosfat ve çinko oluşumunasebebiyet verecektir, buda sonraki yağın çok kısa sürede bozulmasına sistemde aşırı ısının vereceği dayanım noktalarına ve istemeden de olsa ısı farkı oluşumu ve sonradn konulacak yağın aşırı ısınmasına ve buhar sebebi ile parçalanıp sistemin kararsız çalışmasına ve patlamaya varacak problemler başlıca sorunlardır bunun yanında karbon oluşumu 1000/1 lik olmasında karbın olşumu 100/30 lara varan hızlı oluşum neticesinde karbon oluşumu 100/30 lara varan artış sağlar ve eski sistemlerde durma veya ısı düşüş esnasında katılaşma meydana gelir. Motor yağ temizleme yapılmasına dikkat edilmelidir.

Asit bazlı ısı transfer kazanı temizleyicileri;
nötralizasyonu su bazlı ile aynı olduğu için içerik olarak kullanılan asitin fazında oluşturucaktır ve yağı çözülmesi ve boruların dayanımı yarı yarıya düşürüp sistemde açıklara patlamaya hazır aşınmış borulara ve dayanımı düşük sisteme sahip olunacaktır saatli bomba misali ne zaman patlar ise ne zaman sistem çöker ise ölümler ve söndürülemeyecek fabrika yangınlarına sebebiyet verir, nötralijasyonu yapıldığını farzedersek alkali bazda bir malzemenin yağ bozunmasında ilk sırayı aldığı bilinmelidir buda ısı transfer yağının yüksek ısı dayanımını yarı yarıya azaltacağından asla önermiyoruz 5 yıl kullanılacak bir yağı 8 ayda değiştirmek zorunda kalabilirsiniz.

Alkali temizliyiciler ile ısı transfer yağ kazanı temizliği ve sonuçları ;
Aynı diğğerlerinde olduğu gibi sistemden alkali ürünün tamamının alınma olasılığı malesef yoktur alkali ürünler sistemdeki karbonu çözme olasılığı malesef yoktur, bu nedenle sistemdeki yağ bozunmalarının başlıca 3 sebebinden biridir sistemde su olması, sistemde asit olmasıu veya sistemde alkali olmasından dolaytı yine yağ ömrü inanılmaz seviyede düşcektir.

Solvent bazlı temizleyiciler ve riskleri ;  Solvent bazlı temizleyiciler parçalanma oranı düşük parçalama oranı yüksek kimyasallardır, bu nedenle sistemde kalması demek sonradan koyacağınız yağın çok büyük bölümünün işlevini yitireceğine ve patlamayı tetikleyecek en önemli unsur oluşacaktır temizlik esnasında içeriye bırakacağı gazı ve yanıcılıkta 240 derecede oluşacak patlamayı hiçbir deşarj yöntemi önleyemez bilgilerinize sunarız.

Isı transfer yağ ısıtma sistemlerinde ilk sistem kurulumu ve temel esasları ;  ısı transfer yağ kazanları ve hatları kurulumunda mutlaka ilk temizlik yapılmalıdır, bu temizlik sistemdeki kaynak gazlarını metal curufları ve kaynaktan oluşabilecek daha sonraki aşamada ısıdan dolayı oluşabilecek yağ bozunmaları için ilk sistem temizliği çok önemlidir.

ilk sistem temizliğinden sonra kazana yağ basılması ve sistemdeki yağım kullanım şekli ; sisteme yağ basıldıuktan sonra uygun ve kaliteli yağ seçilmelidir, sistem temizliğinde kullanılan ürün kesinlikle yağ ile emise olabilecek bir ürün olmalıdır, sistemdeki yağ ortalama 22 -25 derece sıcaklık artımı 1 er saatlik dilimlerde yapılarak ısı kazanının belirttiği 235 - 260 derece arası sıcaklığa ulaştırılmalıdır. Sistem tam randuman ile çalışmaya başladıktan sonra soğutma sürecinde cehennem sıcaklıkları 900 derece üstüne çıkmamalıdır. Sistemdeki yağ su ve kişmyasal testler periyodik olarak yaptırılmalıdır.

ISI TRANSFER YAĞ ISITMA SİSTEMİ :
genel ve danışmak için mutlaka danışınız,
sistemdeki yağ değişimlerinde mutlaka sistemi uygun temizleyici ile temizletiniz,
3 er yılllık periyotlar ile mutlaka yağınız deforme olmadan periyodik olarak piramitleşmiş yağ kalıntı temizliği yaptırınız.
dolaşım sistemiznde hata var ise mutlaka sisteminiz için danışınız valfleri ve vanaları kapatarak sistemdeki barı artırmaya çalışmayınız. Sistemdeki barlarda problem var ise kazanınınız ile ilave yağ ne zaman yapılmış veya temizlik ne zaman yapılmış mutlaka bilgi sahibi olunuz.

DİKKAT;
Eğer sistemde sorun olduğunu düşünüyorsanız mutlaka danışınız. Çünkü sistemin şakası olmaz ortalama konulan yağ maliyeti 300.00 Bin TL. civarındadır, sistemin patlama halinde kurulum maliyeti 3.00 milyon dolar civarıdır. Yaşanacak kazada 200 derece ısı üzerinde ısı transfer yağının oksijen ile birleştiği an yandığını farkedersek söndürebilecek materyal malasef yoktur, yaşanacak insan ölümlerinden sorumlu olmayınız. Kazasını bir defa görürsünüz fakat o gördüğünüz son olay olur yaşamazsınız.!!!

 


Mesa KimyaeticaretPORT Altyapısı Kullanılmıştır