Su Şartlandırma Kimyasalları

Su şartlandırma kimyasalları ile ilgili sorular genel olarak sorulmuştur. Çünkü her sistemin kendine özgü şartlandırması gerekmektedir. Örneğin neden soğutma suyunda kimyasal şartlandırma? Neden atık suda kimyasal şartlandırma. ısıtma veya buhar sitemlerinde kimyasal şartlandırmanın önemi gibi sorular daha mantıklı sorular ancak hepsinin amacı işletmeye verecekleri zararları ve faydaları belirtmek olacaktır. İşletmelerin standr su hatlarının devamlığı sağlanması adına yapılır. Ölçüm ve analizler doğru okunmalı ve atlanmamalıdır.

Su şartlandırma kimyasalları nedir

Endüstriyel su şartlandırma sistemin sağlıklı çalışması, tesisatın daha uzun sorunsuz çalışmasını hedeflemektir. Çünkü tesisat ve sistemde çıkacak sorunlar işletmeler için duruş demektir. Bir çok konvansiyonel sistem su şartlandırmanın doğru yapılmaması nedeni ile çok kısa sürede değişime gider. Sürekli delinen borular sürekli aksayan sistem sistem yapısından olduğu kadar yanlış kimyasal kullanımın dan da gerçekleşir.

Su şartlandırma sistemleri neden yapılır yapılış amacı nedir?

İşletmedeki makine ve tesisatın uzun ömürlü olması amaçlanır. Fabrikanın enerji maliyetlerini azaltmak ve duruş arızalarındaki maliyeti bertaraf etmek için yapılır. Gerekli kontroller aksatılmadan yapılmalıdır. Ölçümlere göre dojaz belirlenmeli ve bu dozajların sonraki ölçümlerde kontrolleri sağlanmalıdır. Ölçüm ve analizlerin geçmiş kaydı tutulması çok önemlidir. Çün ki sistemde çıkacak arızanın veya sorunun tespiti bu analizlere bakılarak daha kolay çözümlenebilir.

Su şartlandırma hangi sistemler yapmak zorundadır.

Suyun metal ile temas ettiği her yerde yapılması tavsiye edilir. Metalin ve suyun etki ettiği tüm yüzeyler insan ve makine hepsi içindir. Hangi sistemler hangi noktada ihtiyaç duyar aşağıda listelenmiştir. Tüm sistemler için ölçümleme ve analiz önemlidir. •ısıtma sistemleri (kışır, korozyon, köpük) gibi oluşumlara göre çözüm üretilir. •Soğutma sistemleri (kışır, korozyon, bakteri ve tortu oluşumu) sebeplerinin giderilmesi için çözümler. •Endüstriyel temizlik ve bakım ( verimi düşmüş sistemlerin verimini arttırmak için) sistemlere göre çözümler. •Reverse osmosis (Ters ozmos sistemleri) (mebranların uzun ve sağlıklı çalışmasını sağlamak amacı ile) •Atık su arıtma (kimyasal arıtma sistemleri).

Su şartlandırma kimyasalları nelerdir?

Genel kullanılan kimyasal maddeler aşağıda listelenmiştir. •Korozyon inhibitörleri çeşitlerine göre kullanım alanına göre ölçülmelidir analizleri yapılmalıdır. • Kışır inhibitörleri kullanılan sistemlere göre ve dozaja göre belirlenir. Ölçüm analize göre belirlenir. •Oksijen gidericiler sistem gereksinimlerine göre belirlenir. Analiz ve ölçümlerden sonra belirlenir. •Yosun ve bakteri önleyiciler süre ve sistem gereksinimlerine göre belirlenir. •Dispersantlar sistem ihtiyacına göre belirlenmektedir. Analiz ve ölçümleme metodundan sonra belirlenir. •Temizleme kimyasalları (pas, kireç, çamur) temizlenecek sistemin ihtiyacına göre belirlenir. •Atık su arıtma kimyasalları. İhtiyaca göre belirlenir.

Su şartlandırma kimyasalları nedir Ne işe yararlar.

Su şartlandırma kimyasalları endüstride makine, tesisat ve suyun karakteristik yapısına bakılır. Eksikliklerini veya fazlalıklarını onarılması için verilen üründür. Tüm sistemin sağlıklı ve uzun çalışmasını amaçlar. Arıtma için ise doğaya temiz suyu bertaraf etmek için kullanılır. sistemin peryodik ölçüm analiz ve kontroller ile stabil çalışmasını sağlamaktır öncelik.

Su şartlandırma nasıl yapılır.

Su şartlandırma yapmak için gereken kontrol parametreleri aşağıdaki gibidir. aksatmadan yapmanız önerilir. •Besi suyu analizi yapılması şarttır. •Tesisat bilgisi(metal çeşidi önemlidir. •Su debisi, yapısı, sıcaklığı, basıncı, su kaybı gibi) değerlere baklımlaıdır. •Sistem su hacmi belirlendikten sonra uygun kimyasal seçimi yapılmalıdır. •Kimyasalın tesisata eşit şekilde ilave edilecek yer den yapılması önerilir.

Su şartlandırma uzmanı hangi periyotta ne yapılmalı.

Su analizleri ve tesisata uygun kimyasallar belirlenir. Sonra sistemde olması gereken maksimum ve minimum parametreler belirlenir (sistemin karakteristik özelliğine göre) kullanılacak olan kimyasallar ölçüm yapılarak ilave yapılması gerekmektedir. Bu sayede daimi koruma gerçekleşir. Sistemlerin besi suyu kullanma oranı ne kadar çok ise o sıklıkta su şartlandırma firmaları tarafından kontrol edilmesi önerilir. Bu kontrollerin alsatılmadan yapılması firmanın devamlılığı açısından önemlidir. Lütfen ölçüm ve analisleriniz için bir doya oluşturun. Geçmiş ölçüm ve analizlerinizi saklayınız. Sorun olduğunda değişiklik parametrelerine bakınız. Bu parametreler sorunun kimyasaldan mı sistemden mi olduğu sonucunu size verecektir.

Mesa KimyaeticaretPORT Altyapısı Kullanılmıştır