BLOG KATEGORİLERİ
Solvent çeşitleri kullanımı ve güvenlik tedbirleri

Solvent çeşitleri kullanımı ve güvenlik tedbirleri

Metal üzerinden yağ sökücü solventler tüm sanayide kullanılan ürünlerdir. Kullanım alanlarına göre farklılıklar göstermektedirler bu farklılıklara göre solvent çeşitleri kullanımı ve güvenlik tedbirleri bakılmalıdır. Yanıcı olan tipleri ve yanıcı olmayan solvent tipleri vardır. Ürün sds bilgileri incelenmeli ve risk tayini yapılarak karar verilmelidir. Endüstriyel yağ sökücü solvent çeşitleri kendi aralarında da belli gruplara ayrılır lar bu nedenle solvent çeşitleri kullanımı ve güvenlik tedbirleri her ürün sds bilgileri ve risk ibarelerine göre incelemek gerekir.

Solvent çeşitleri kullanımı ve güvenlik tedbirleri

 

Solvent çeşitleri ve kullanım alanları nelerdir.

Endüstriyel kullanımda solventler inceltisi, yağ sökücü ve boya sökücü gibi işlevler için kullanılırlar. Bu kullanım şekillerine göre kapalı sistem veya direk insan teması ve havalandırma şartlarına göre değerlendirmek gerekir. Havalandırma şartlarının değerlendirmesi ve koku eşiği ölçümü her işletme ve ürün için farklılıklar gösterir. Leke sökücü olarak kullanılan bir solventin koku eşiği havalandırma şartları ve havada askıda kalma süreleri sds şartlarında ve belli labaratuvar şartlarında belirlenmelidir. Tek ölçüm genellikle sağlıklı sonuçlar vermez. kokusuz solvent türevleri çıksa da çok işlevsel ve amacı karşılamaktan uzaktır.

  • Hızlı uçucu yağ sökücü solvent ürünleri.
  • Yavaş uçucu yağ sökücü solvent ürünleri.
  • Klor içeren yağ sökücü solventler.
  • Klor içermeyen yağ sökücü solventler.
  • Yanıcı ve hızlı uçucu karakterde yağ sökücü solventler.
  • Doğal yağ sökücü solventler.
  • Yağsak yağ sökücü solventler.
  • leke ve yağ sökücü solventler.
  • Mürekkep sökücü solventler.
  • Boya sökücü solventler.

Solvent zararları ve ölçüm yöntemleri ve yapılması gerekenler.

Bilinenin aksine solvent buharı ölçümü yapabilmek için belli şartlar gerekir. Ürün sds bilgileri ve zarar limitleri yazılmıştır. Bu zarar limitleri ortam sıcaklığı ve ortamın havalandırma şartlarına göre çarpan değerlendirmeye tabi tutulmalıdır. Binanın yapısı tavan yüksekliği ve havalandırma şartlarının sds ile uyum parametreleri aranmalıdır.

Örnekleyecek olursak; Methylene chloride = Metilen Klorür : Hayvanlar için zehirlilik uyarısı LC 50 uyarısı 4 saat üzerinedir.POZ. Akut oral toksisite (LD50): 1600 mg / kg [Sıçan]. Buharın akut toksisitesi (LC50): 52000 1 saat [Sıçan].

Ölçüm yapılacak şartlar verilen değerleri ölçüm aralıklarını ve saati kapsamalıdır. Ölçüm nitelik birimi sds bilgisi ve ölçüm parametrelerinin tam uyumu bunu sağlamalıdır.

İşletmelerinde sağlayacağı önemli parametreler vardır. Uygun havalandırma sağlanmalı proseste çalışan kişilerin belli saat aralığını geçmeyecek şekilde değiştirilmesi gerekir. Bu prosesin sağlıklı çalışması açısından etkendir. Özel filtrasyon havlandırma yapılması ise ikinci önemli yapılması gerekendir. Mevcut havalandırma sistemleri gaz halindeki ürünü çekerken belli yoğunlukta ürün sürekli asılı kalmaktadır bu da etkili havalandırma ve filtrasyon ile yokedilebilir. Otomatik makine kullanımı leke sökücü robotları. Dünyada gelişmiş ülkelerin leke sökme yöçntemleri genellikle robotik yada insansız yöntemlerdir. Boya sökme prosesi insansız çalışmaktadır. Leke sökme sistemleri de insansız çalışabilmektedir.

Solvent türevlerinin kısa bilgileri

Katagorileri altında incelenebilirler fakat hepsinde genellikle belli başlı solvent türevleri kullanılır. Klorlü solventler kullanılır, alifatik solventler kullanılır, silisilic hydrokarbon solventler kullanılır. Doğal solvent kategorilerine geçiş yaptığınız zaman güvenliler grubuna girer metil laktat ve soya yağı formülasyonları burada geçerlidir. Fakat doğal solventlerin eksi tarafı hızlı uçucu olmamalarıdır fakat formülasyonlarında insan sağlığı riski içermezler. Diğer güvenli grupta belli limitler sözkonusudur. İnsan sağlığı limitleri yasa ile çizilen sınırı aşmamalıdır. Yasa ile çizilen sınırların belli ppm seviyeleri vardır bunlarıda ANCAK ONAYLI MSDS LER İLE BELİRLENEBİLİR. Onaylı msdsler yok ise firma sadece kendi msds ini veriyor ise sorun teşkil eder ve bu sınırların yasa değerinde olduğu veya olmadığı sadece güvene dayalıdır yasal değildir. Yağ sökücü Solvent Güvenlik limitleri ile ilgili danışınız.

Klorlü solventler ve benzerlerinde ise klasik sorular vardır serbest klor bulunurmu tabiki bulunmaz çünkü parametrelerde serbest klorun değeri yoktur. Burada kullanıcının belli bir alan içindeki çıkacak buhardan lacağı ppm seviyesinde değer yasa ile çok net çizilmiştir belli sınırlar içindedir bu sınırları aşması dahilinde yasada öngörülen çalışma şartları sağlanmalıdır. sağlamayan firmalar için yasal takip sözkonusudur. Fatura ile aldığınız miktarın kullanımı ve firmanın bunu nasıl bertaraf ettiğini de ıspat etmesi gerekmektedir. Yani onaylı atık toplama kuruluşlarına vermek ile yükümlüdür. Vermeyenler ve doğaya dökenler hakkında uygulana cezalar oldukça ciddidir.

Doğal solventler ile ilgili yasalarda belirtildiği gibi kullanıcılar için herjangi bir kısıtlama yoktur. Solventler ile ilgili işletmelerin bertaraf etmeleri veya geri dönüşümünü nasıl değerlendirebilecekleri konusunda danışınız Bazı şekil şartları karşılığında bu solventlerin geri dönüşümü mümkün ve işletme içerisinde kullanımı mümkündür. Danişinız.

Solvent kullanım tedbirleri

Solvent kullanımı yapan firmaların alacağı özel önlemler, Standart iş güvenlik ekipmanlarının yanında yanıcı ürün kullanıyor ise; yanmayan kıyafet ve bulunan ortamda elektrik prizi dahil olmaması gerekiyor. Acil yangın söndürme tertibatının olması yasal zorunluluk. Aydınlatma lambalarının özel olması ve ısı izole edici özel cam ile kaplanması gerekiyor ürünün yanma seviyesine göre aydınlatma çeşiti seçme zorunluluğu. Kullanıcının acil göz duşu ve cilt için özel scoviryt soap krem kullanma zorunluğu( soğutucu krem) acil müdahale rehberi olması ve duvarda mutlaka sılı olması zornluğu. metaller için sürtünme önleyici zorunluluğu( kıvılcım çıkmaması için). Yanma seviyesine göre ateş gelebilecek veya kaynak yapılan alana uzaklığı yanma seviyesi ne kadar düşük ise mesela yanma seviyesi mesela yanma seviyesi 10 derece bir üründe en yakın ateş kaynağının buhar basıncı çarpı 100 ile hesaplanmsı gerekliliği. buhar basıncı 12 ise en yangın kaynağı 1200 metre uzakta olmak zorunda veya özel havalandırma ile korunup tüm kaynaklardan izole bir yer yapılıp bu yerin toplam kimyasal yansa dahi patlamayacağını ve yanmayacağının garanti altına alınması zorunluluğu. Kullanılan iş kıyafetinin yangına aynı oran ve derecede dayanıklı olması zorunluluğu. buharı yasal limitlerin üstündeyse özel kıyafet gaz maskesi gibi yasal zorunluluğu bulunan kıyafetlerin giydirilmesi zorunluluğu. Eğer yasada belirtilen limitlerin üstünde kullanım mevcut ise itfaiye aracı ve özel sağlık personeli bulundurma zorunluluğu. Yasada öngörüldüğü gibi çalışanın tehlikeli işte çalıştığının yasal olarak sgk ya bildirilme zorunluğu vardır.

Klorlu solventler

Klorlu solventlerde ise yasada belirtilen sınırı geçmesi durumunda standart iş güvenliği önlemlerinin yanında kullanıcıya özel maske ( kimyasal maskesi) özel eldiven ( kimyasal eldiven) göz duşu, vücut duşu ve özel havalndırmalı bölüm gereklidir. Yasada belirtilen atık kurallarına uyulması zorunluluğu ve kullanılan kimyasalın Yetkili atık kuruluşlarınca alındığının belgelenmesi şartı geçerlidir.

Sınırın altında formülüze edilmiş ürünler için lütfen onaylı msdsleri inceleyiniz ve onaylı msdslerin yönergelerine göre hareket ediniz. İşletmeler yasal sorumlulukları msdslerin onaylı olması ile bir nebze rahatlamıştır fakat burada belirtilen ürünleri ulusal çevre kuruluşlarına danışılması gerekmektedir. yani msdslerin onaysız olması işletmenizi herzaman zan altında bırakacaktır.

Yanıcı madde müstahzarında olan kimyasallar için yangın yönergesinde sigorta kuruluşlarıncada belirli kıstaslar getirilmiştir. işletmenin içinde yanıcı kimyasalların kullanımı sigorta şirketine bildirilmemiş ise veya bildirilenin üzerinde bir fatura ile karşılaşılır ise işyeri sigortanızın geçersiz olma riski çok yüksektir.

Ürünleriniz ile ilgili danışınız veya doğru bir yönerge ve ürünle çalışmak istiyor iseniz iletişime geçiniz.

Yağ sökücü solventler zararları ve kullanım şartları ile ilgili bilgi isteyenler lütfen aşağıdaki iletişim yolları ile bizlere ulaşabilirler.


Mesa KimyaeticaretPORT Altyapısı Kullanılmıştır