Anasayfa Kalite Çevre ve İş Güvenliği Politikası

Kalite Çevre ve İş Güvenliği Politikası

MESA KiMYA KALİTE POLİTİKAMIZ

Kuruluşun Amaç Ve Bağlamına Uygun Ve Stratejik Yönünü Destekleyecek Şekilde Kalite Yönetim Sistemini En Üst Düzeye Ulaştırabilmek İçin Mesa Kimya, "Müşteri Memnuniyetini" Sağlamada Yönetim Politikası Olarak Kullanıcının Üründen Beklentilerini Tam Olarak Kendisine Verebilmek İçin Farklı Beklentileri Karşılayabilen Ürünlerini,Müşterilerine Zamanında Ulaştırmayı Tam Olarak Benimsemiştir.
Amacımız, Endüstriyel Bakım Kimyasalları Sektöründe Kendisini Sürekli Geliştirerek Oluşturduğu Kalite Yönetim Sistemi Kurallarına Bağlı Kalıp Müşterilerimizle Sürekli Bir İş Ortaklığı Geliştirmektir.
Müşterilerimiz Nezninde Ürünlerimizin Tüm Beklentileri Karşılaması Ve Kalite İmajının Sürekli Olarak Sağlanması, Mesa Kimya'nın Kalite Yönetim Sisteminin İlk Ve Temel Şartıdır.

Hedeflere ulaşmak için ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi kapsamındaki uygulanabilir olarak belirlenen şartları yerine getirmek ve sistemini sürekli olarak iyileştirmek temel ilkelerimizdendir.

Mesa Kimya Kalite Cevre ve is Guvenligi politikasi.jpg

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

Firmamız Faaliyetlerini En Üst Kalite Seviyesinde Yürütürken Çalışanlarının İş Sağlığı Ve Güvenliğinin İstisnasız Korunması Ve Çalışma Ortamının Sürekli İyileştirilmesi Hususunu Ana Amaçları Arasında Değerlendirmektedir. Bu Bağlamda Aşağıdaki Hususların Teminini Ve İdamesini Taahhüt Ederiz.

Önceden Tedbir Alarak İş Sağlığı Ve Güvenliği Risklerinin Ortadan Kaldırılmasını Ya Da En Alt Seviyeye İndirilmesini Sağlamak,

Yürürlükte Bulunan İSG İle İlgili Yasal Mevzuat Ve İdari Düzenlemelere Uymak,

Tüm Çalışanlara Bireysel İSG Sorumluluklarının Farkında Olmalarını Sağlamak Amacıyla Eğitimler Vermek,

Şartlara Uygunluğun İdame Ettirilmesi İçin İSG Politikasını Periyodik Olarak Gözden Geçirmek Ve İSG İle İlgili Konularda Sürekli İyileştirme Sağlamak,

Kamu, Özel Sektör Kuruluşları Ve Sivil Toplum Örgütleri İle Edinilen İSG Tecrübelerini Karşılıklı Olarak Paylaşmak.

ÇEVRE POLİTİKAMIZ

kuruluşun amaç ve bağlamına uygun ve stratejik yönünü destekleyecek şekilde kalite yönetim sistemini en üst düzeye ulaştırabilmek için Firmamız faaliyetlerini gerçekleştirirken ortaya çıkan çevre boyutlarını ve etkilerini tespit ederek

Bu etkilerin çevreye vereceği zararları ortadan kaldırmak veya en aza indirmek,

Yürürlükte bulunan çevreyle ilgili mevzuat, idari düzenlemeler ve yasal şartlara uymak,

Müşterilerde, tedarikçilerde, çalışanlarda ve diğer ilgili taraflarda çevre bilincinin oluşturulmasını sağlamak,

Tüm faaliyetlerde en etkin kullanım ile enerji ve diğer doğal kaynakların tüketimini en aza indirerek tasarruf sağlamak,

Hedeflere ulaşmak için ISO 14001:2015 Kalite Yönetim Sistemi kapsamındaki uygulanabilir olarak belirlenen şartları yerine getirmek ve sistemini sürekli olarak iyileştirmek,

Çevreye saygılı olmak ve gelecek nesillere iyi bir çevre bırakmak için sürdürülebilir bir çevre yönetim sistemi uygulamak ana hedefimiz ve amacımızdır.