Endüstriyel Ağır yağ çözücü ve karbon sökücü kimyasal Ağır yağ ve karbon sökücü ürünleri tanıyıp endüstriyel ve sanayi alanında nasıl kullanıldığı hakkında bilgiler edineceğiz
Yağ çözücü karbon çözücü yeni formülasyon
Son formülasyonda ürün hız ve stabilitesi artırılmış güvenlikli olması için içeriğinde tahriş oranı düşürülmüştür.
Nedir Bu hız ve tahriş oranı
ürün çözüm hızı içerik aktif oran çoğaltılarak artırılmaya gidilmiş %84 olan aktif oran ortalaması % 89 a yükseltilmiştir.
Bu değişiklik içerisinde önem arzeden konu içerik tahriş oranı düşürülmesi için içerikdeki aktif oan tmix döngüsü 0,80 den 0,40 düşürülerek çift taraflı hız kazandırılmıştır.
Tahriş oranı azaltılması göze veya cilde geldiğinde aktif olmaması için içerisine quart oran dengeleyici girilmiştir.
Tahriş kimyasal bazlı olmaması için soft olarak üretim öncesi saflaştırma işlemi yapılmıştır.
 
Peki bu yağ sökücü ürüne ne kazandırıyor
Kullanıcı en zor yağda bile çok etkili bir işlem yapıyor. Kazara göze kaçması veya cilde gelmesi durumunda tahriş oranı normal bulaşık sıvısı etkisine indirilmiş oluyor.
Bunun sağlanması için doğallık oranı% 92 den % 96 oranına çıkmış oluyor. Güvenle kulanılabilen konsantre yağ sökücü mükemmeliğini yakalamaya 1 adım kaldı.
Bundan sonraki geliştirme % 100 doğal yağ sökücü olucaktır. İçerik ve inaktif olarak kimyasal kullanmadan bunu başarmayı amaçlıyoruz.