TrikloretilenTrikloretilen, Triklor etilen, triclor, triclorethylene
Maddenin Kimyasal Adı : Etilen Triklorür
Sinonimleri : 1,1,2 Triklor Ethen
Sınıf & Sembol : Xn
R: 40-52/53 S:23,2-36/37-61

 • En Önemli Tehlikeleri : Zararlıdır.
 • Spesifik Tehlikeleri : Sıcak yüzeylerle veya alevle temasında hidrojenklorid gibi toksik ve tahriş edici gazlar çıkarır.
 • Teneffüs Edilirse : Hastayı temiz havaya çıkarın. Solunum durmuş veya zayıf ise suni solunum uygulayın.Gerekiyorsa oksijen verin ve derhal doktor çağırın.
 • Deri İle Temas Ederse : Bulaşan elbiseler çıkarılarak cilt bol su ile yıkanır. Tahrişi azaltan kremler sürülür.
 • Gözle Temas Ederse : Hemen bol su ile 15 dk.yıkanır.Gerekirse göz kliniğine sevk edilir.
 • Yutulursa : Hasta hemen tam teçhizatlı hastaneye kaldırılarak midesi yıkanır. Böbrek ve karaciğer fonksiyonları takibi gerekir
 • Spesifik Tehlikeleri : Yanıcı değildir. Kuvvetli alkalilerle temasında dikloretilen gibi yangın tehlikesine sebep olabilecek maddelerin açığa çıkmasına sebep olur.
 • Uygun Yangın Söndürme Maddesi : Ortamdaki diğer kimyasallar göz önünde bulundurularak tüm yangın söndürücüler kullanılabilir.
 • Yangınla Mücadelede Gerekli Koruyucu Teçhizat : Tam yüz maskeli solunum cihazı,lastik yada pvc eldiven,bot ve koruyucu elbise kullanılmalıdır.
 • Kişisel Önlemler : Tam koruyucu elbise ve solunum cihazı kullanın.Buhar ve zerreciklerini solumaktan sakının. Gözlere, cilde ve elbiselere temasından kaçının.
 • Çevresel Önlemler : Temizlik işi tamamlanıncaya kadar alana girişi yasaklayın. Risksiz olarak yapabiliyorsanız kaçağı önleyin. Alanı havalandırın.Toprak yada diğer yanıcı olmayan bir madde ile çevirin. Az miktarda döküldüğünde bol su ile yıkayın.Asla yanıcı maddelerle örneğin talaş gibi absorbe etmeyin.
 • Kullanma : Gözle, deriyle ve elbiselerle temasından kaçının. Buhar ve zerreciklerini solumaktan sakının.Çalışırken kauçuk önlük, eldiven,gözlük ve gerekirse hava tüplü maske kullanın. Karaciğer ve böbrek rahatsızlığı olan kimselerin bu madde ile çalışmamaları gerekir.
 • Teknik Önlemler : Kapalı ve iyi havalandırılmış yerlerde kullanılmalıdır. Kullanıldığı ortamdaki buhar ve zerrecik konsantrasyonun izin verilen limitlerin altına çekilebilmesi için yeterli mekanik havalandırma yapılmalıdır.
 • Depolama : Alev ve kıvılcım kaynağından,oksitleyici maddelerden,asitlerden (özellikle HNO3),alkalilerden uzakta depolayın.İyi havalandırılmış, kuru,ısı,açık alev ve güneş ışığından uzak yerlerde depolayın. Kapları fiziksel hasarlardan koruyarak kapalı ve dik konumda tutun.Gıda maddelerinden ayrı yerde depolayın.
 • Ambalaj Malzemesi : PVC
 • Diğer Önlemler : Kapları kullanmadıkları zaman sıkıca kapalı muhafaza edin.
 • Mühendislik Önlemleri : Söz konusu değil.
 • Hijyen Önlemleri : Söz konusu değil
 • Maruz Kalma Limitleri : 150 mg/m3

Koruyucu Ekipman


 • Solunum Sisteminin Korunması : Kullanım noktasında buhar ve zerrecikler için NIOSH onaylı uygun maske kullanın. Uygun solunum cihazları; tüm yüzü koruyan filtre takılmış yarı maske, pozitif basınç modlu solunum cihazı yada havalı maske olabilir
 • Ellerin Korunması : Lastik yada kauçuk eldiven kullanın.
 • Gözlerin Korunması : Kimyasal gözlük ve tam yüz siperi veya tam solunum cihazı kullanılabilir. Genel olarak kimyasal maddelerle meşgul olurken kontak lens kullanılmamasının gereği kabul edilir, çünkü kontak lensler gözdeki yaranın ciddiyetini artırabilir.
 • Cilt ve Vücudun Korunması : Kauçuk önlük,elbise ve bot kullanın

STABİLİTE VE REAKTİVİTE


 • Stabilite : Stabil
 • Reaktivite : Kuvvetli alkalilerle temasında dikloretilen gibi yangın tehlikesine sebep olabilecek maddeler açığa çıkarır.Lityum magnezyum, alüminyum,titanyum,baryum ve sodyum gibi metallerle; asitlerle(özellikle HNO3)şiddettli reaksiyona girer.
Kaçınılması Gereken
 • Durumlar : Isı ve ışık kaynağı,nem
 • Temas Etmemesi Gereken Maddeler : Sıcak yüzeyler,alev kaynakları,kuvvetli alkaliler,asitler,lityum, magnezyum,alüminyum,titanyum,baryum ve sodyum gibi metaller.

TOKSİKOLOJİ BİLGİLERİ


 • Akut Toksisite : LD 50 : 5 g/kg
 • Soluma : TLV : 50 cm3 buhar /m3 hava
 • TLV değerinin üzerindeki havaya uzun süre maruz kalındığında baş ağrısı,baş dönmesi,iştahsızlık,uykusuzluk ve ruhsal rahatsızlık yapar. Solunum yollarını tahriş ederek solunum zorluğu,akciğerde su birikmesi,karaciğerde şişme yapar.
 • Deri İle Temas : Uzun süreli maruz kalma durumunda dermetite neden olur.
 • Gözle Temas : Göz dokularında tahriş ve yanma yapar.
 • Yutma : 5 g/kg dan fazla alındığında solunum ile ortaya çıkan rahatsızlıklar gözlenir.

DOĞADAN UZAKLAŞTIRMA (BERTARAF ETME)


 • İlave Bilgiler : Kullanma, depolama, taşıma ve bertaraf mutlaka yerel ve merkezi yasal düzenlemeler takip edilerek yapılmalıdır. Yüzey sularına ve kullanma suyu sistemine boşaltmayın. Onaylanırsa geri kazanın veya atık su arıtma tesislerine nötralize ederek boşaltın.

TAŞIMACILIK HAKKKINDA BİLGİLER


 • UN NU : 1710
 • IMDG Sınıf : 6.1
 • Uygun Nakliye Adı : Triklor etilen
 • Ambalaj Grubu : III

YÖNETMELİKLERE GÖRE SINIFLANDIRMA


 • EINECS-NO : 201-167-4
 • Semboller : C2HCL3
 • R-Cümlecikleri
 • R-40 : Tedavisi mümkün olmayan etki oluşturma ihtimali
 • R-52/53 :
S-Cümlecikleri
 • S-23.2 : Buharını solumayın
 • S-36/37 : Çalışırken uygun koruyucu giysi ve koruyucu eldiven kullanın.

DİĞER BİLGİLERUyarı : Bu bilgiler müşterilerimize sağlık ve emniyet gereklerini açıklamak için hazırlanmıştır. Bilgiler doğru ve güvenilir kaynaklara dayanılarak verilmekle beraber MESA KİMYA bu maddenin kullanımından veya bu bilgilerle ilgili işlemlerden doğabilecek kusurlardan sorumlu tutulamaz.
YorumlarHenüz bir yorum yazılmadı.
UYARI ! Yorum yapabilmeniz için lütfen üye girişi yapınız.!
Facebook İle Bağlan    Twitter İle Bağlan

Son güncelleme tarihi :01.08.2012