BLOG KATEGORİLERİ
Metilen Klorit, klorid

Metilen klorit

Metilen, Klorid, klorit, klorür, metilen klorit, metilen klorid, metilen klorür, Dikloro metan, diklormetan.

 

Ürün Adı: Dikloro metan
Formülü: CH2Cl2
Maddenin Kimyasal Adı: Dikloro metan
Sinonimleri: Metilen klorit
Sınıf & Sembol: Xn
R: 40 S:23-24/25-36/37

 • En Önemli Tehlikeleri: Kansorejen etki gösterme riski vardır. (yetersiz ver.)
 • Teneffüs Edilirse: Solunduğunda açık havaya çıkarılır. Gerekirse suni solunum yapılır. Doktora başvurulur.
 • Gözle Temas Ederse: Göz kapağını açarak bol su ile 15 dk.yıkanır.
 • Yutulursa: Açık havaya çıkarılır. Bol su içirilir. Doktora başvurulur.
 • Spesifik Tehlikeleri: Gazı havadan daha ağırdır. Gazı tehlikeli yanıcıdır.
 • Uygun Yangın Söndürme Maddesi: CO2, köpük ve kuru toz.
 • Yangınla Mücadelede Gerekli Koruyucu Teçhizat: Tehlike bölgesinde kimyasallara dayanıklı giysiler vemaskeler kullanılır.
 • Kişisel Önlemler: Buharı solunulmamalı ve maddeyle temastan kaçınılmalıdır.
 • Çevresel Önlemler: Kanalizasyon sistemlerine dökülmemelidir.

Kullanma: Emniyetli kullanmak için maddeyi solumaktan kaçının.

 • Depolama: Kaplar sıkı kapatılmalı, iyi havalandırılmış yerde olmalı, ışıktan korunmalı, sıcaklığı 15-250C arasında olmalıdır.


Solunum Sisteminin korunması: Buharlarına ve organik bileşiklerine karşı FİLTRE A kullanılır.
Ellerin korunmasında: Gereklidir.
Gereklidir.
Molekül Ağırlığı: 84,93 g/mol
Fiziksel Görünüş: Berrak, tortusuz sıvı
Renk: Renksiz
Koku: Tatlımsı
Kaynama noktası: 40 0C
Erime noktası: -95 0C
Yoğunluk: 1,33 g/ml
Suda Çözünürlük: 20 gr/lt (200 C de)
Stabilizatör: 2-metil-2-büten

 

Kaçınılması Gereken Durumlar:

 • Sıcaklıktan kaçınılmalıdır.
 • Temas Etmemesi

Gereken Maddeler: Alkali metaller, toprak alkali metaller, toz metaller, alkali amidler, perklorik asit, nitrik alüminyum, sodyum azid.
Deri İle Temas: Tahriş eder.
Gözle Temas: Bulanık görme riski vardır. Korneaya zarar verebilir.
Yutma: Boğazda tahriş ve sarhoşluk yapar.

Ekotoksisite bilgileri

 • Balık toksisitesi: LC50 :310mg/l /96h
 • İlave bilgiler: Suya, kanalizasyona ve toprağa atılmamalı

İlave Bilgiler: Kullanma, depolama, taşıma ve bertaraf mutlaka yerel ve merkezi yasal düzenlemeler takip edilerek yapılmalıdır. Yüzey sularına ve kullanma suyu sistemine boşaltmayın.
Kara taşımacılığı: GGVS, GGVE, ADR, RID
Sınıf: 6,1/15C
İsmi: 1593 Dikloro metan

EINECS-NO: 200-838-9
R-Cümlecikleri

 • R-40: Kanserojen etki şüphesi - yetersiz veri

S-Cümlecikleri

 • S-23: Gaz/ Duman/ Buhar/ Aeresollerini solumayın
 • S-24/25: Göz ve cilt ile temasından sakının.
 • S-36/37: Çalışırken uygun koruyucu giysi ve koruyucu eldiven kullanın.

Kanserojen

Uyarı: Bu bilgiler müşterilerimize sağlık ve emniyet gereklerini açıklamak için hazırlanmıştır. Bilgiler doğru ve güvenilir kaynaklara dayanılarak verilmekle beraber MESA KİMYA bu maddenin kullanımından veya bu bilgilerle ilgili işlemlerden doğabilecek kusurlardan sorumlu tutulamaz.

Metilen klorür alternatifi önerilerimiz.

Metilen klorit yerine kullanabileceğiniz endüstriyel yağ sökücü solventler için tıklayınız.

Metilen klorür yerine su bazlı ürünler isterseniz Konsantre yağ sökücü ürün grubunu ziyaret ediniz.

Boya sökme ile ilgili alternatif öneriler isterseniz Boya sökücü ürün grubumuzu ziyaret ediniz.

Boya yapmadan önce yüzeyde pas var ise metal yüzey hazırlayıcı pas sökücü ve fosfat kaplayıcı ürünleri ziyaret ediniz.


Mesa KimyaeticaretPORT Altyapısı Kullanılmıştır