Kalite Çevre ve İş Güvenliği Politikası

MESA KiMYA KALİTE POLİTİKAMIZ

Endüstriyel Kozmetik ve Dezenfektan ürünleri üretim,depolama ve satış alanında faaliyet gösteren firmamız kuruluşunun amaç ve bağlamına uygun ve stratejik yönünü destekleyecek şekilde kalite yönetim sistemini en üst düzeye ulaştırabilmek için aşağıdaki hususlar doğrultusunda politikasını belirlemiştir.

Çalıştığımız her firmayla ihtiyaçlarına en uygun çözümler ve ürünler sunmak

Müşteri memnuniyetini esas almak 

Kalitede süreklilik

ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi kapsamındaki uygulanabilir olarak belirlenen şartları yerine getirmek ve sistemini sürekli olarak iyileştirmek

İSG POLİTİKAMIZ

Endüstriyel Kozmetik ve Dezenfektan ürünleri üretim,depolama ve satış konularında faaliyet gösteren firmamızın yönetimi ve çalışanları için iş sağlığı ve güvenliği performansını artırmak ve sürekli olarak iyileştirmek önceliklidir.

Firmamızın amaç ve bağlamına uygun olarak iş sağlığı ve güvenliği hedeflerine ulaşmak için şirket yönetimi ve tüm çalışanlar aşağıdaki konulara uymayı taahhüt eder.

Yasal ve diğer gerekliliklere uymak 

İşle ilgili kazaları sağlık bozulmaları ve yaralanmaların önlenmesi için güvenli ve sağlıklı çalışma koşullarını oluşturmak.

İşletmemizde yürütülen faaliyetlerden kaynaklanan tehlikeleri ortadan kaldırmak ve risklerini azaltmak

İşletmemizde işsağlığı ve güvenliği ile ilgili faaliyetlerde tüm çalışanların danışma ve katılımını etkin olarak sağlamak

ÇEVRE POLİTİKAMIZ

Endüstriyel Kozmetik ve Dezenfektan Ürünleri Üretim, Depolama ve Satış alanında faaliyet gösteren firmamız kuruluşun amaç ve bağlamına uygun şekilde çevre yönetim sistemini en üst düzeye ulaştırabilmek için aşağıdaki hususlar doğrultusunda politikasını belirlemiştir.

Üretim faaliyetlerimizden kaynaklanan veya kaynaklanabilecek çevresel etkileri belirlemeyi kontrol altına almayı ve azaltmayı 

Çevre ile ilgili yükümlü olduğu yürürlülükteki yasal ve diğer şartlara uymayı 

Tüm bölümlerde atık yönetim bilincini artırarak kirliliğin önlenmesini sağlamayı

Doğal kaynakları tasarruflu kullanmayı 

Tüm çalışanlarımızı çevre konusunda eğiterek çevre farkındalığının yaygınlaşmasını sağlamayı

Çevre performansının arttırılması için çevre yönetim sistemini sürekli iyileştirmeyi 

Çevre politikası olarak benimsenmiştir.

 

 

 

Mesa KimyaeticaretPORT Altyapısı Kullanılmıştır