Kalite Çevre ve İş Güvenliği Politikası

Mesa Kimya Kalite politikası

Endüstriyel Kozmetik ve Dezenfektan ürünleri üretim,depolama ve satış alanında faaliyet gösteren firmamız kuruluşunun amaç ve bağlamına uygun ve stratejik yönünü destekleyecek şekilde kalite yönetim sistemini en üst düzeye ulaştırabilmek için aşağıdaki hususlar doğrultusunda politikasını belirlemiştir. Çalıştığımız her firmayla ihtiyaçlarına en uygun çözümler ve ürünler sunmak. Müşteri memnuniyetini esas almak. Kalitede süreklilik. iso 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi kapsamındaki uygulanabilir olarak belirlenen şartları yerine getirmek ve sistemini sürekli olarak iyileştirmek.

Kalite Çevre ve İş Güvenliği Politikası

İsg Politikamız

  • Endüstriyel Kozmetik ve Dezenfektan ürünleri üretim,depolama ve satış konularında faaliyet gösteren firmamızın yönetimi ve çalışanları için iş sağlığı ve güvenliği performansını artırmak ve sürekli olarak iyileştirmek önceliklidir. Firmamızın amaç ve bağlamına uygun olarak iş sağlığı ve güvenliği hedeflerine ulaşmak için şirket yönetimi ve tüm çalışanlar aşağıdaki konulara uymayı taahhüt eder.
  • Yasal ve diğer gerekliliklere uymak
  • İşle ilgili kazaları sağlık bozulmaları ve yaralanmaların önlenmesi için güvenli ve sağlıklı çalışma koşullarını oluşturmak. İşletmemizde yürütülen faaliyetlerden kaynaklanan tehlikeleri ortadan kaldırmak ve risklerini azaltmak. İşletmemizde işsağlığı ve güvenliği ile ilgili faaliyetlerde tüm çalışanların danışma ve katılımını etkin olarak sağlamak

Çevre politikamız

Endüstriyel Kozmetik ve Dezenfektan Ürünleri Üretim, Depolama ve Satış alanında faaliyet gösteren firmamız kuruluşun amaç ve bağlamına uygun şekilde çevre yönetim sistemini en üst düzeye ulaştırabilmek için aşağıdaki hususlar doğrultusunda politikasını belirlemiştir.

  • Üretim faaliyetlerimizden kaynaklanan veya kaynaklanabilecek çevresel etkileri belirlemeyi kontrol altına almayı ve azaltmayı.
  • Çevre ile ilgili yükümlü olduğu yürürlülükteki yasal ve diğer şartlara uymayı.
  • Tüm bölümlerde atık yönetim bilincini artırarak kirliliğin önlenmesini sağlamayı.
  • Doğal kaynakları tasarruflu kullanmayı. Tüm çalışanlarımızı çevre konusunda eğiterek çevre farkındalığının yaygınlaşmasını sağlamayı.
  • Çevre performansının arttırılması için çevre yönetim sistemini sürekli iyileştirmeyi Çevre politikası olarak benimsenmiştir.
Mesa KimyaeticaretPORT Altyapısı Kullanılmıştır