BLOG KATEGORİLERİ
Isı transfer yağ kazan temizliği

Isı transfer yağ kazan temizliği

Isı transfer yağ kazanı temizliği nasıl yapılmalı ve başlangıç temizliğinin önemi. Hangi ısı transfer yağ kazanı temizleyicileri kullanılmalı. Hangi ısı transfer yağı seçilmeli. Sisteminiz stabil mi, ısı transfer yağı testleri yapılıyor mu.

Isı transfer yağ kazanı temizliğinde Yağ sökücü kullanımına dikkat

Isı transfer yağ kazanı temizliği

 • Isı transfer yağ'ı kazana konulmadan Sistem yağ sökücü ile temizlenmelidir.
 • Isı transfer yağı ile emisyon olabilen malzemeler kullanılarak temizlenmelidir.
 • daha sonra kazana konulacak ısı transfer yağı ile birebir uyumlu olmalıdır.
 • İlk temizliğin önemi yağın daha uzun kullanılması için çok elzemdir. İçerisinde kaynak dan dolayı kalabilecek ağır metallerin sistemden uzaklaştırılması için mutlaka kazan kullanıma alınmadan önce ilk temizlik yapılmalıdır.
 • Kazanı üreten firmada ürettiği kazanı kullanıma sunmadan önce mutlaka temizlemelidir. Çünkü kazanda kaynaktan dolayı oluşmuş ve birikmiş gazlar ve metal atıkları daha sonra yağa karışıp yağın ömrünü oldukça kısaltacaktır.

Tekstilde kullanılan yağ ısıtma kazanı yağ seçimi;

Isı transfer yağ sistemi temizleme

 • Yağ seçimi çalışma sıcaklıklarının inişi ve çıkışına göre özenle seçilmelidir. Yağ alınacak firmaya ısı düşüş ve çıkışlarına göre uygun yağ özellikleri çıkartılarak satın alma işlemi yapılmalıdır.
 • Isı transfer yağının hangi ısılara dayanımı.
 • Isı transfer yağının hangi ısıda bozunacağı.
 • Isı transfer yağının ilk ısıtmasının nasıl yapılacağı.
 • Isı transfer yağın ömrünün azami kullanım ısılarına göre ne kadar kaç yıl veya ay gideceği.
 • Isı transfer yağı ile çıkılabilecek azami sıcaklık ve ani sıcaklık düşüş seviyelerinin ne olacağı.
 • Isı transfer yağının ne zamanlar takviye edileceği veya takviye edilecek durumların neler olduğu.
 • Soğutma ve ısıtma sürelerindeki zaman ve ısı transfer yağının kaldırabileceği azami ve minimum ısılar ısrar ile öğrenilmelidir.

Isı transfer yağ kazanının temizlenmesi

Isı transfer yağ kazanı boşaltımı ve ısı transfer yağı temizliği.

 • Kazanın sıcak iken boşaltımı veya soğuk iken boşaltımı mümkün ise boşaltım dan sonra kazanda kalacak miktar net hesaplanmalıdır.
 • Kazanın temizliğinde kullanılacak malzemenin yanıcı parlayıcı ve patlayıcı olmamasına özen gösterilmelidir.
 • Sıcaklık dayanımı net hesaplanmalıdır.
 • Yağ ile emise olabilecek miktar yağın 1000/3 ünü geçmemelidir.
 • Yağın 1000/3 ünü gecen miktarda mutlaka yağ için katık kullanılmalıdır.
 • Kazan temizliğinde kullanılacak malzeme emise olduğu yüzeyin ve metalin yapısını deformasyona uğratmamalıdır.
 • Kazan içerisindeki yanmış yağ ile emise olmalı ve yağı bozmadan taşıma kabiliyetinde olmalıdır.
 • Daha sonra konulacak ısı transfer yağı normuna uygun emilgatörler ile voileppy özelliğine uygun olmalı. Uygulama esnasında bölünme ve parçalamanın 100/1,5 civarı ve soft tutunma miktarının 10000/1,5 olmasına özen gösterilmelidir. Kendiliğinden 100 derece üzeri uçma ve yağın içeriğinden baca ile deşarj edilebilir nitelikte olmalıdır. Yani ısı transfer yağı işlemi bittiğinde yağ ile emise olduktan sonra ısıyı gördükten sonra yeni yağın yapısını bozmadan uzaklaşmalıdır. Vr 100 değeri 100 - 120 derece aralığında sabitlenmelidir. Kullanılacak emilgatör su bazlı seçilmemelidir.
 • Isı transfer yağında kullanılacak ürünün içerik su miktarı 0 olmalıdır.
 • Kazandan çıkan yanmış ve karbonlaşmış katı yağın sıvılaştırılması içerik su miktarı 0,005671 olmalıdır. Ürün miktarı içerisinde karbon bağı parçalanma oranınca girilmeli içerik katı madde testleri yapılmalıdır.
 • Isı transfer yağ ısıtma hat ve kazanında kullanılacak kimyasalın özellikleri ne olmalıdır ne tür kimyasallar ile ısı transfer kazanları temizlenemez.
 • Isı transfer yağ ısıtma kazanları temizliğinde su bazlı kimyasallar. Solvent bazlı kimyasal çözücüler asit bazlı kimyasal çözücüler alkali bazlı kimyasal çözücüler kullanılamaz.

Sebebine gelince yüksek ısıdan dolayı karbonla-şan tabaka bu üç yöntemle de çözüldüğünde aşağıdaki problemler açığa çıkar

Isı transfer yağı temizliği


Temizleyicilere göre uygulama hataları ve yapılan yanlışlar. Bu tür durumlarda nelere dikkat etmelisiniz. Hangi ürün kullanımı daha stabil kullanılır. Bunlara dikkat etmeniz için bu tür ürünleri sizler için yazdık.

 • su bazlı temizleyiciler ;

Su bazlı yağ temizleyici ile temizliğinde kazandaki suyu tamamen deşarj edilemeyeceği için sorun oluşur. Su daha sonra yağ ile karışacağından içeriğinde demir klor fosfat ve çinko oluşumuna sebebiyet verecektir. Buda sonraki yağın çok kısa sürede bozulmasına sebep verir. Sistemde aşırı ısının vereceği dayanım noktalarına ve istemeden de olsa ısı farkı oluşumu sorunu. Sonradan konulacak yağın aşırı ısınması devam eder. Buhar sebebi ile parçalanıp sistemin kararsız çalışmasına ve patlamaya varacak problemler başlıca sorunlardır. Bunun yanında karbon oluşumu 1000/1 lik olmasında karbon oluşumu 100/30 lara varan hızlı oluşum sorunu. Neticesinde karbon oluşumu 100/30 lara varan artış sağlar. Eski sistemlerde durma veya ısı düşüş esnasında katılaşma meydana gelir.

 • Asit bazlı ısı transfer kazanı temizleyicileri;

Nötralizasyonu su bazlı ile aynı olduğu için içerik olarak kullanılan asitin fazında oluşturacak dır. Yağ çözülmesi ve boruların dayanımı yarı yarıya düşürüp sistemde açıklara patlamaya hazır aşınmış borulara ve dayanımı düşük sisteme sahip olunacaktır. Saatli bomba misali ne zaman patlar ise ne zaman sistem çöker ise ölümler ve söndürülemeyecek fabrika yangınlarına sebebiyet verir. Nötralizasyonu yapıldığını farz edersek alkali bazda bir malzemenin yağ bozulmasın da ilk sırayı aldığı bilinmelidir. Buda ısı transfer yağının yüksek ısı dayanımını yarı yarıya azaltacağından asla önermiyoruz. 5 yıl kullanılacak bir yağı 8 ayda değiştirmek zorunda kalabilirsiniz.

 • Alkali temizleyiciler ile ısı transfer yağ kazanı temizliği ve sonuçları ;

Aynı diğerlerinde olduğu gibi sistemden alkali ürünün tamamının alınma olasılığı maalesef yoktur. Alkali ürünler sistemdeki karbonu çözme olasılığı maalesef yoktur. Bu nedenle sistemdeki yağ bozulmalarının başlıca 3 sebebinden biridir. Sistemde su olması sistemde asit olması veya sistemde alkali olmasından dolayı yine yağ ömrü inanılmaz seviyede düşecektir.

Solvent bazlı temizleyiciler ve riskleri

Solvent bazlı temizleyiciler parçalanma oranı düşük parçalama oranı yüksek kimyasallardır. Bu nedenle sistemde kalması demek sonradan koyacağınız yağın çok büyük bölümünün işlevini yitireceğine ve patlamayı tetikleyecek en önemli unsur oluşacaktır. Temizlik esnasında içeriye bırakacağı gazı ve yanıcılıkta 240 derecede oluşacak patlamayı hiçbir deşarj yöntemi önleyemez bilgilerinize sunarız.

Isı transfer yağ ısıtma sistemlerinde ilk sistem kurulumu ve temel esasları. Isı transfer yağ kazanları ve hatları kurulumunda mutlaka ilk temizlik yapılmalıdır. Bu temizlik sistemdeki kaynak gazlarını metal curufları ve kaynaktan oluşabilecek sorunlar. Daha sonraki aşamada ısıdan dolayı oluşabilecek yağ bozunmaları için ilk sistem temizliği çok önemlidir.

 • ilk sistem temizliğinden sonra kazana yağ basılması ve sistemdeki yağım kullanım şekli. Sisteme yağ basıldıktan sonra uygun ve kaliteli yağ seçilmelidir. Sistem temizliğinde kullanılan ürün kesinlikle yağ ile emise olabilecek bir ürün olmalıdır. Sistemdeki yağ ortalama 22 -25 derece sıcaklık artımı 1 er saatlik dilimlerde yapılır. Isı kazanının belirttiği 235 - 260 derece arası sıcaklığa ulaştırılmalıdır. Sistem tam randıman ile çalışmaya başladıktan sonra soğutma sürecinde cehennem sıcaklıkları 900 derece üstüne çıkmamalıdır. Sistemdeki yağ su ve kimyasal testler periyodik olarak yaptırılmalıdır.

Isı transfer yağ ısıtma sistemi:

 • Genel ve danışmak için mutlaka danışınız.
 • Sistemdeki yağ değişimlerinde mutlaka sistemi uygun temizleyici ile temizle tiniz.
 • 3 er yıllık periyotlar ile mutlaka yağınız deforme olmadan periyodik olarak piramitleşmiş yağ kalıntı temizliği yaptırınız.
 • Dolaşım sisteminizde hata var ise mutlaka sisteminiz için danışınız. Valf leri ve vanaları kapatarak sistemdeki barı artırmaya çalışmayınız.
 • Sistemdeki barlarda problem var ise kazanımız ile ilave yağ ne zaman yapılmış bakılmalıdır. Yada temizlik ne zaman yapılmış mutlaka bilgi sahibi olunuz.

Dikkat; eğer sistemde sorun olduğunu düşünüyorsanız mutlaka danışınız. Çünkü sistemin şakası olmaz ortalama konulan yağ maliyeti 300.00 TL. civarındadır. Sistemin patlama halinde kurulum maliyeti 3.00 milyon dolar civarıdır. Yaşanacak kazada 200 derece ısı üzerinde ısı transfer yağının oksijen ile birleştiği an yandığını farz edersek söndürebilecek materyal maalasef yoktur. Yaşanacak insan ölümlerinden sorumlu olmayınız kazasını bir defa görürsünüz fakat o gördüğünüz son olay olur yaşamazsınız. Isı transfer yağ kazanı Nasıl temizlik yapılmalıdır sorusunun cevabını öğrenmeden asla sisteme müdahale etmeyin. Isı transfer yağ kazanının yağın içine katkı yaparak temizlerim diyenlere ise kazan patlamasından dönüş olmadığını hatırlatırım. Isı transfer yağ katkısı olarak kullanılan geçici bir süre idare eden katıklar vardır fakat yağa katkı yaparak temizlenmesi ciddi risktir.


Mesa KimyaeticaretPORT Altyapısı Kullanılmıştır