E-Ticaret Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni

E-Ticaret Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni

Mesa kimya olarak müşterilerimizin başta temel hak ve özgürlüklerini kormak olmak üzere özel hayatlarına ilişkin gizliliğin korunması bilgi güvenliğinin sağlanması ve korunması öncelikli prensiplerimiz arasında yer almakta olup ''Kişisel verilen korunması''hakkında sizleri bilgilendirmek istedik. Mesa kimya iş bu kişisel verilerin korunması hakkında aydınlatma metnini yürürlülükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutar.

07.04.2016 tarihli 29677 sayılı resmi gazetede yayımlanan 6698 sayılı kişisel verilerin kotunması kanunu (''kanun'' olarak anılacaktır) kapsamında ; Şirketimize ait mesa kimya shoğ üyeliği (https://www.mesakimya.com)kapsamında paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz ( isim,soyisim,cep telefon numaraları,email adresleri,doğum tarihi,yaşadığı şehir,adres bilgileri,alışveriş bilgileri,ödeme bilgileri ve elektronik programlar nedeniyle ulaşılabilecek lokasyon bilgisi) şirketimiz tarafından kanuna uygun şekilde saklanacak kaydedilecek güncellenecek mevzuatın izin verdiği şekle uygun olarak işlenebilecektir.

Diğer yandan 6502 sayılı tüketicinin korunması hakkında kanun ve mesafeli sözleşmeler yönetmeliğinden doğan yükümlülüklerimizin ifası amacıyla verilerin toplanması ve kullanılması gerekmektedir

Yukarıda belirtilen internet sitemiz kullanımınızda üyeliğiniz ile birlikte alışveriş yapmanıza bağlı olarak kişisel verielriniz kişisel verilerin korunması kanunu uyarınca işlenmekte olup üyeliğiniz nedeniyle işlenen kişisel verileriniz açık rıza hukiki sebebine dayalı amaçlarla kişisel verileriniz işlenmemektedir.

Kişisel verilerinizin işlenmesi:

Kanun uyarınca kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan yada herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi kaydedilmesi depolanması muhafaza edilmesi değiştirilmesi yeniden düzenlenmesi açıklanması aktarılması devralınması elde edilebilir hale getirilmesi sınıflandırılması yada kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem ''kişisel verilerin işlenmesi''olarak kabul edilmektedir.

Kişisel verilerinizin işlenme amacı

Toplanan kişisel verileriniz kanun tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve kanun'un 5 ve 6ç maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde mesa kimya tarafından işlenebilecektir.

1)Açık rızanız hukuki sebebine dayanarak toplanan (isim soyisim cep telefon numaraları e-mail adresleri doğum tarihi yaşadığı şehir adres bilgileri alışveriş bilgileri ödeme bilgileri ve elektronik programlar nedeniyle ulaşılabilecek lokasyon bilgisi) kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar doğrultusunda işlenmektedir.

 • Şirketimiz tarafından sunulan mal ve hizmetleri tanıtmak üye ve/veya müşterileri tanımak iletişimi arttırmak imajı arttırmak ürün hizmet ve iletişimini geliştirmek üyeye özel promosyon tanıtım kampanya ve duyurular hazırlama ve göndermek
 • Kişiselleştirilmiş alışveriş hizmeti sunmak (müşteri anketi müşteri memnuniyeti uygulama ve bilgilendirilmelerini yapabilmek denetim veri analizi araştırma istatistiksel çalışma trendleri anlama pazarlama ve reklam hizmetlerinde kullanmak)
 • Ticari iletişim kanalları ile genel ve kişiye özel kampanya bilgilendirmeleri yapılmasını kabul etmeniz halinde ticari iletişim faaliyetlerinde bulunmak site ve mobil uygulamalara ilişkin yeni özelliklerine değişiklerine ilişkin bilgilendirme yapmak
 • Genel veya size özel kişiselleştirilmiş kampanyalar avantajlar promosyonlar reklamlar oluşturmak segmentasyon ve pazarlama analiz çalışmalarını yapmak

2)Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait (ad-soyad, telefon numarası, adres, sipariş ve ödeme bilgileri) kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayanarak toplanan kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlardoğrultusunda işlenmektedir;

 • Sipariş ve ödemelerin alınması süreçlerini yürütmek
 • Siparişlerin teslim edilmesi süreçlerini yürütmek
 • Talep / şikayetlerin takibini sağlamak ve sonuçlandırmak
 • Mesafeli satış sözleşmesi kapsamında üstlenilen yükümlülükleri ifa etmek

3)Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebebine dayanarak toplanan(ad soyad adres ödeme ve fatura bilgileri )kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar doğrultusunda işlenmektedir;

 • Şirketin ve şirketle iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki teknik ve ticari iş güvenliğini temin etmek
 • İlgili mevzuat hükümleri gereği akdettiğimiz sözleşmeler uyarınca üstlenilen yükümlülükleri ifa etmek yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek vde yürürlülükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek
 • Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verebilmek

4)Bir hakkın tesisi kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayanarak toplanan (ad soyad adres talep/şikayet sipariş ve ödeme bilgileri ) kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar doğrultusunda işlenmektedir.

 • Doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanmak

5)İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayanarak toplanan (ad soyad adres sipariş ve ödeme bilgileri) kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar doğrultusunda işlenmektedir.

 • Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesini sağlamak
 • Şirketin ticari ve/veya iş stratejilerini planlamak ve icrasını gerçekleştirmek
 • Müşteri ve tedarikçilerimizin danışma hizmeti temin sürecini yürütmek
 • Müşterilere daha iyi bir alışveriş deneyimi sağlamak için geliştirme süreçlerini yürütmek

6) Kanunlarda açıkça öngörülmesi hukuki sebebine dayanarak toplanan (ad soyad adres sipariş ve ödeme bilgileri kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar doğrultusunda işlenmektedir.

 • Web sitesi /mobil uygulamalar üzerinden alışveriş yapanın/yaptıranın kimlik adres ve iletişim ve diğer gerekli bilgilerini kaydetmek ve teyit etmek eletronik (internet/mobil vs.)ve kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek
 • İşlem ve bilgi güvenliğini sağlamak hileli veya yasadışı faaliyetleri içerebilecek işlemleri önlemek

Kişisel verilerinizin Mesa kimya tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgiler Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasında yer almaktadır

Kişisel verilerinizin aktarılması

Toplanan kişisel verileriniz kanun tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve kanunun 8.ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde mesa kimya tarafından yukarıda yer alan amaçlar doğrultusunda doğrudan veya dolaylı olarak işbirliğimiz kapsamında sözleşme ilişkisi içerisinde olduğumuz kargo/kurye firmalarına sanal pos ile ödeme amacıyla ilgili bankalara müşteri iletişimi ve memnuniyet programı ortaklarımıza sosyal paylaşım sitelerine (Google Youtube Facebook İnstagram Whatsapp Twitter Linkedin Yandex Pinterest Snapchat Twitch Tictoc Oracle bluekai Bip gibi)hizmet sağlayıcılarına ve/veya ait yüklenicilerine ve GSM operatörlerine kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ve kanunen yetkili özel hukuk gerçek ve tüzel kişilerine aktarabilmektedir.

Kişisel verilerinizin toplanma yöntemi ve hukuki sebep:

Kişisel verileriniz;internet sitelerimiz çağrı merkezlerimiz kanalıyla veya e-posta SMS veya diğer iletişim yollarıyla yada iş ilişkilerimiz sırasında ticari sözleşmelerin imzalanması aşamasında veya şikayet/tüketici memnuniyeti uygulamaları için sosyal medya mecraları destek hizmeti alınan şirketler ve/veya ticari ilişki süreci içerisinde ve/veya sizin isteğiniz ile ve/veya internet sitemizi ziyaret ettiğiniz sırada sistemlerimizin sizi otomatik olarak tanımasına yarayan ve ''cookies'' olarak adlandırılan (sabit sürücünüze yerleşen küçük dosyalar) teknik iletişim dosyaları yazılı formlar gibi çeşitli kanallar aracılığıyla sözlü yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır.

Kişisel verileriniz, yukarıda da belirtildiği üzere belirli durumlar için müşterilerimizin açık rızaları, diğer durumlar için de 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. Maddesinde belirtilen kanunlarda açıkça öngörülmesi, Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, Veri sorumlusu olarak Şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, Bir hakkın tesisi/kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplere dayanılarak işlenmektedir.

Mesa kimya, müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla ve yasal yükümlülüğü çerçevesinde, işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metninde belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gezinme bilgilerinizi toplayacak, işleyecek, üçüncü kişilerle paylaşacak ve güvenli olarak saklayacaktır. Çerez Politikası ve Aydınlatma metnimize https://www.mesakimya.com/ adresimizden ulaşabilirsiniz.

İlgili kişi olarak haklarınız:

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili olarak veri sorumlusu sıfatıyla Mesa Kimya’ya başvurarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesi uyarınca aşağıdaki haklardan istifade edebilirsiniz:

 • a. Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme
 • b.Kişisel veriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme
 • c. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
 • ç. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme.
 • d. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme
 • e.Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme
 • f. Yukarıda yer alan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
 • g. İşlenen verielrin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle tarafınız aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve
 • ğ. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme,
 • Kanun’un 11. maddesinde yer alan bu haklarınızı kullanmak için bizimle her zaman irtibata geçebilirsiniz. Açıklanan haklarınızı kullanmak için gerekli kimlik bilgilerinizi, kullanmak istediğiniz hakkı ve talebinizin konusunu anlatan detaylı açıklamanızı içeren Kişisel Veri Sahibin Veri Sorumlusuna Yapacağı Başvurular İçin Başvuru Formu’nu (S13.F.11),

 • Firmamıza kimliğinizi tespit edici belgeler ile elden teslim edilebilir.
 • Noter kanalıyla Minareliçavuş Mah. 103(290) Sok. No.9 İç kapı No.1 Nilüfer/Bursa adreslerine gönderebilir,
 • Kep adresiniz varsa güvenli elektronik imzalı olarak [email protected] kep adreslerine iletebilir.
 • Şirketimize kayıtlı e-mail adresinizden [email protected] adresine iletebilirsiniz.
Mesa KimyaeticaretPORT Altyapısı Kullanılmıştır